Cài Metasploit Framework trên Ubuntu bằng cách nào?

Hướng dẫn cách cài đặt Metasploit Framework trên Ubuntu Linux để thực hiện các bài kiểm thử thâm nhập (Pentest) một cách đơn giản và