Cách sửa lỗi Missing the MySQL extension cho website WordPress trên Hosting

Your PHP installation to be missing the MySQL extension error in WordPress là lỗi vô cùng phổ biến hiện nay khi sử dụng CMS WordPress.