Cách khắc phục sự cố thời gian NTP trên máy chủ Linux

Lỗi NTP khiến cho các máy tính trong mạng không thể cập nhật được thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động chung. Vậy thì cách