Hướng dẫn cách thiết lập Nginx Reverse Proxy đơn giản nhất

Hiện nay có rất nhiều cách để để cài và cấu hình Nginx Reverse Proxy trong hệ điều hình Linux, tùy vào môi trường bạn