3 Cách kiểm tra ổ cứng SSD hay HDD trên Linux

Làm sao để biết được ổ cứng đang gắn vào server của bạn là SSD hay HDD? Và đây sẽ là 3 cách kiểm tra