Ảo hóa OpenStack là gì? Dùng OpenStack mang lại lợi ích?

Có thể bạn chưa biết: OpenStack là một công nghệ ảo hóa với nhiều tính năng và mang lại rất nhiều lợi ích khác nhau.