Hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng ownCloud trên Linux

Với mong muốn có thể giúp các bạn có thể tự tạo lưu trữ đám mây riêng bằng cách sử dụng ownCloud, chúng tôi đã