Gia hạn tên miền: Chi phí, nguyên tắc và cách gia hạn domain

Gia hạn tên miền là việc vô cùng quan trọng đối với website. Bởi sau khi tên miền hết bạn, nếu chủ sở hữu không