Hướng dẫn cách cài đặt PHP 5.6 trên CentOS 7 bản mới nhất

Để giúp nhiều người dùng đang tìm kiếm cách cài đặt PHP 5.6 trên CentOS 7 bản mới nhất thì chúng tôi đã tổng hợp