WebP là gì? Có ưu điểm gì? Cách thức hoạt động thế nào?

WebP là gì? Có ưu điểm gì nổi bật hơn so với JPG và PNG ? Cách thức hoạt động của định dạng hình ảnh