Push CDN vs Pull CDN: Nên chọn giải pháp CDN nào cho tốt?

Hiện nay trên thị trường có 2 loại CDN chính là Push CDN vs Pull CDN, chúng có mức phí và lợi ích khác nhau.