Cấu hình backup VPS lên pCloud với Rclone trên CentOS

Hướng dẫn chi tiết cách cấu hình backup VPS lên pCloud với Rclone trên CentOS để bạn có thể lưu trữ, chia sẻ và làm