Scoop là gì và hướng dẫn cài đặt Scoop trên Window

Nếu biết cách setup Scoop trên Window thì nó sẽ giúp bạn cài đặt các chương trình hiệu quả và nhanh chóng hơn. Vậy cài