Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SSMTP trên Linux để gửi mail

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt (trên Ubuntu và CentOS 7) và cấu hình SSMTP trên Linux để gửi mail đơn giản nhất. SSMTP