HOT: Shrestha Files Pro đang miễn phí cho người dùng Windows 10

[HOT] Nhà phát triển Shrestha Files đang miễn phí bản Pro cho người dùng Windows 10 nhân dịp phát hành bản cập nhật mới trong