Hướng dẫn cài đặt SteamOS 3 trên PC Linux

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt SteamOS 3 – phiên bản mới nhất của SteamOS sử dụng Arch Linux làm cơ sở; trên PC