SWAP (RAM ảo) là gì? Khi nào cần sử dụng SWAP? Cài SWAP có tốn tài nguyên?

SWAP (RAM ảo) là gì? Khi nào cần sử dụng SWAP? Có tốn tài nguyên khi cài đặt SWAP không? Kích thước của SWAP mới