Tên miền (domain) hết hạn là gì? Cách săn tên miền hết hạn?

Săn tên miền (domain) hết hạn có lượng khách truy cập khủng hay có lượng backlink chất là một trong những cách được SEOers yêu