3 bước cài trình duyệt Tor Browser trên Linux đơn giản

Nếu bạn muốn sử dụng một trình duyệt riêng tư trên Internet, không muốn bị thu thập dữ liệu thì tại sao không thử cài