Transfer Domain là gì? Lưu ý quan trọng khi chuyển tên miền

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn Transfer Domain là gì và những lưu ý quan trọng khi chuyển tên miền thì chúng tôi đã