Tường lửa (Firewall) là gì? Tác dụng của tường lửa?

Firewall là gì? Tường lửa là gì? Có tác dụng thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc này