Sau khi nâng cấp lên Ubuntu 22.04 LTS cần phải làm gì?

Những tưởng sau khi nâng cấp lên Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng với nhiều trải nghiệm mới.