Tổng hợp các lệnh cơ bản trong Ubuntu – Ubuntu commands list

Dưới đây là danh sách các lệnh cơ bản trong Ubuntu đầy đủ và chi tiết nhất mà bạn cần dùng thành thạo để công