VOD (Video on Demand) là gì? Cái nhìn tổng quan về VOD

VOD (Video on Demand) là gì? Áp dụng cho các đài phát thành và truyền hình thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu tổng quan