Công ty KDATA tiếp tục đồng hành cùng “Vietnam MobileDay 2022”

Năm 2022, KDATA tiếp tục đồng hành cùng sự kiện công nghệ lớn nhất Việt Nam “Vietnam MobileDay 2022 – We Connect” diễn ra tại