Tổng hợp 6 trình quản lý plugin tốt nhất dành cho Vim

Nếu sử dụng 6 trình quản lý plugin tốt nhất dành cho Vim dưới đây thì điều đó có nghĩa là bạn đã có thể