VPS SSD là gì? Sự khác nhau giữa VPS SSD và VPS HDD?

Thuê VPS là một trong những dịch vụ công nghệ cao được các cá nhân và doanh nghiệp ưa chuông nhất hiện nay. Tuy nhiên,