Web Hosting là gì? Phân biệt rõ ràng các loại Web Hosting hiện nay

Bạn không thể nào phân biệt được các loại web hosting hiện nay như: Hosting, VPS, Server, Cloud Hosting. Không hề khó nếu bạn bớt