Dùng thử Windows 95 thu nhỏ trên Windows, macOS và Linux

Hiện tại, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Windows 95 thu nhỏ trên Windows, macOS và Linux để trải nghiệm nhiều ứng dụng, trò