Sửa lỗi “Windows cannot be installed to this disk” sai định dạng ổ cứng

Nếu bạn đang cài Windows mà gặp phải lỗi “Windows cannot be installed to this disk” thì hãy tham khảo hướng dẫn chuyển đổi định