Phiên bản WordPress 5.4 có gì mới? Cải tiến và tính năng mới ở WP 5.4

WordPress 5.4 có gì mới? Đây là phiên bản được ra mắt tháng 3/2020 với khá nhiều cải tiến lớn nhưng chủ yếu vẫn tập