Phiên bản WordPress 5.5 có gì mới? Những cải tiến trên WordPress 5.5

Bản cập nhật WordPress 5.5 có gì mới? Nó sẽ mang đến cho người dùng những tiện ích gì? Cùng tìm hiểu chi tiết về