Hướng dẫn cách dùng phần mềm ZOC Terminal kết nối SSH

Cũng như PuTTY, ZOC Terminal sử dụng giao thức SSH để giúp bạn kết nối vào server. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn