Chuyển một phần file trong Linux bằng Zsync như thế nào?

Chuyển một phần file trong Linux như thế nào là nỗi băn khoăn của không ít người dùng. Do vậy, chúng tôi xin giới thiệu