Hướng dẫn chuyển hướng www sang non www với Apache2

Chuyển hướng www sang non www với Apache2 hay ngược lại đều là một trong những cách để tối ưu website của bạn. Bài viết