Hướng dẫn cách chạy phần mềm Windows trên Linux bằng Bottles

Vì Linux thiếu phần mềm hỗ trợ nên bạn muốn chạy nhiều phần mềm Windows trên Linux? Không khó khó, chúng tôi sẽ hướng dẫn