Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Localhost XAMPP “chuẩn” nhất

Chúng mình sẽ hướng dẫn cài đặt WordPress trên Localhost XAMPP một cách chi tiết và dễ hiểu nhất theo các bước đơn giản dưới