Chmod là gì và cách phân quyền truy cập file bằng lệnh chmod

Chmod tuy là một lệnh nhỏ nhưng lại sở hữu quyền lực vô cùng mạnh mẽ và rất cần thiết nếu bạn dùng Linux. Bài