File sudoers là gì? Làm cách nào để chỉnh sửa file sudoers?

Có thể bạn chưa biết uy lực của file sudoers trong hệ thống Linux hoặc macOS lớn đến nhường nào đâu. Nó có thể cho