GUI là gì? CLI là gì? Bạn nên lựa chọn GUI hay CLI?

Cùng là giao diện nhưng GUI hay CLI là 2 kiểu giao diện hoàn toàn khác biệt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem GUI