POP, IMAP và SMTP là gì? Nên dùng POP hay IMAP?

POP, IMAP, SMTP đều là 3 giao thức cơ bản nhất trong Mail Server. Chúng đặc biệt quan trọng trong việc gửi email. Hãy cùng