Kali Linux 2021.3 thay đổi gì so với phiên bản 2021.2?

Kali Linux 2021.3 chính thức phát hành với bộ công cụ mới giúp các chuyên gia an ninh mạng và hacker mũ trắng tiến hành các