Hướng dẫn cách làm mới, reset địa chỉ IP bằng lệnh ipconfig

ipconfig là một lệnh rất hữu ích mà bạn cần biết khi sử dụng máy tính để xóa cache DNS, xem thông tin cấu hình