Lệnh lsblk là gì? Sử dụng lsblk trên Linux để liệt kê tên thiết bị, phân vùng

Thật nguy hiểm nếu như bạn nhầm lẫn tên thiết bị trên Linux. Nhưng sẽ an toàn hơn khi bạn sử dụng lệnh lsblk để