Tổng hợp các lệnh Shell cơ bản trong Linux ai cũng phải nhớ

Thao tác thường xuyên trên hệ điều hành Linux mà bạn không biết, không nhớ đến các lệnh shell cơ bản trong Linux thì rất