Mọi thứ về lệnh Tee trong Linux mà bạn cần phải biết

Không chỉ có pipe và redirection, người dùng hệ điều hành Linux cũng cần phải biết đến lệnh Tee. Vậy lệnh Tee trong Linux giữ