Hướng dẫn cách vô hiệu hóa và gỡ cài đặt LightDM trong Linux

Bạn muốn thử nghiệm với display manager khác? Driver đồ họa độc quyền xung đột với LightDM? Vì thế bạn muốn vô hiệu hóa và