Cách kích hoạt tính năng Live Activities trên iPhone 14

Hướng dẫn chi tiết cách kích hoạt tính năng Live Activities trên iPhone 14 cho bạn tham khảo. Live Activities (hay Hoạt động trực tiếp)