Tổng hợp các phím tắt quan trọng và hay dùng trên MacBook

Dưới đây là danh sách các phím tắt quan trọng và hay dùng trên MacBook giúp công việc của bạn nhanh chóng, dễ dàng hơn.