Tin HOT: Microsoft đang cập nhật máy ảo Windows 11 miễn phí

[HOT] Theo nguồn tin mới nhất, Microsoft đang tiến hành cập nhật máy ảo Windows 11 miễn phí dành cho các môi trường phát triển.